Każdy z nas na co dzień boryka się z podejmowaniem decyzji. Jedne przychodzą nam łatwiej, inne sprawiają nam trudności, które oddziałują na różne procesy. Podejmowanie decyzji jest często związane z poczuciem niepewności, strachu, obawy przed odpowiedzialnością. Każda decyzja ma swoje konsekwencje – pozytywne lub negatywne. 

Na przestrzeni lat powstało wiele sposobów, taktyk podejmowania decyzji. Ważne jest, aby znaleźć swój sposób podejmowania decyzji, który Tobie sprawdzi się najlepiej 🙂

Z zebranych danych przez Cornell University wynika, że codziennie dorosły człowiek podejmuje ok. 35 tysięcy decyzji dziennie i aż ok. 226 dotyczy samego jedzenia¹. Co kieruje naszym procesem podejmowania decyzji? 

Badacze z Uniwersytetu Karoliny Północnej wyodrębnili kilka najpopularniejszych sposobów podejmowania decyzji, które często są stosowane w różnych kombinacjach:

  • kierowanie się impulsywnością – szybki wybór pierwszej opcji i proces podejmowania decyzji jest zakończony,
  • kierowanie się zgodnością, dobrem innych – wybór opcji, która jest najbardziej dogodna dla osób, których decyzja dotyczy,
  • oddelegowanie – odsunięcie od siebie zadania podjęcia decyzji i przekazanie jej zaufanym osobom,
  • unikanie – obawa przed wzięciem na siebie odpowiedzialności sprawia, że unikamy lub ignorujemy podjęcie decyzji,
  • balansowanie- znalezienie pewnej równowagi danych czynników związanych z decyzją, zbadanie ich, a następnie wykorzystanie w podjęciu najlepszej decyzji,
  • priorytetyzacja i refleksja – włożenie dużej ilości wysiłku, energii, przemyśleń w ułożenie priorytetów, które będą miały największy wpływ na decyzję².

Jeśli chcesz ulepszyć swój sposób podejmowania ważnych decyzji, spróbuj od stworzenia tzw. krzyżu Adenauera, czyli listy za i przeciw. To jeden z najprostszych sposobów, ale kto powiedział, że musi sposób musi być trudny? 🙂

¹ https://www.pbsnc.org/blogs/science/how-many-decisions-do-we-make-in-one-day/ [dostęp: 29.03.2023 r.]
² Ibidem.

INFORMACJE O FIRMIE

IDEA+ SPÓŁKA AKCYJNA
Różana 8/8
55-200 Oława
NIP: 8971802367
@: kontakt@ideaplus.app

Polityka prywatności  Polityka Cookies   Firma  Materiały prasowe 
@2022 Idea+ Spółka Akcyjna.  All Rights Reserved